Personel Kaynakları

TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN BİRİMLERDEKİ PERSONEL SAYILARI
Fakülte 607
Meslek Yüksekokulu 196
Yüksekokul 18
Enstitü 11
Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü 3
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 108
Teknoloji Transfer Ofisi 5
Hastaneler 124
UBATAM 5
BAP 7
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 4
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 26
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7
Engelsiz Birim Koordinatörlüğü 3
Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü 3
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10
Toplumsal Katkı Çalışma Grubu 13