Anasayfa

 

Uşak Üniversitesi, toplumsal katkı faaliyetleri / hizmetlerine ilişkin yönetimsel, organizasyonel, model, çalışma grupları, görev tanımları gibi bir çok bilgiye bu web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Uşak Üniversitesi, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimini sorumlu Rektör Yardımcısı koordinatörlüğünde, Toplumsal Katkı Çalışma Grubu ve toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimleri ile sağlamaktadır. Süreçlerin izlemesi ve iyileştirilmesi, stratejik plan, politika belgeleri ve çalışma gruplarının toplantı karar ve tutanakları ile sağlanmaktadır.